USG ramienia i przedramienia

Ramię jest częścią kończyny górnej, znajdującą się między barkiem, a stawem łokciowym. Jej część kostną stanowi kość ramienna, natomiast mięśnie poruszające ramieniem, to mięsień dwugłowy i trójgłowy ramienia. Przedramię to część ręki znajdująca się pomiędzy nadgarstkiem i stawem łokciowym. Część kostną przedramienia stanowi długa kość promieniowa oraz kość łokciowa. Ważną funkcją przedramienia są ruchy rotacyjne, powodujące odwracanie i nawracanie. Najczęściej w skutek urazów uszkodzeniu ulegają kości oraz mięśnie kończyny górnej. Badanie USG stawów polega na obserwacji na monitorze komputera uszkodzonej części kończyny, na którą nanosi się żel ułatwiający przewodzenie fal ultradźwiękowych. Diagnozuje się także nerwy obwodowe kończyny górnej: nerw promieniowy, gałązkę powierzchniową i głęboką, strefę przejścia nerwu międzykostnego przez mięsień odwracacz oraz nerw łokciowy i nerw pośrodkowy. Przygotowanie do badania nie wymaga specjalnych zabiegów i jest zupełnie bezbolesne, a wynik badania pacjent otrzymuje od razu wraz z opisem.

Zobacz też: USG ramienia Warszawa | USG Serca | USG